Omega Media and Raw Digital are now Journey Group. Visit launch.journeyagency.com.
Digital synlighet

Digital rådgivning

I dag foregår det meste av kommunikasjon på nett. Man bør derfor ha en klar strategi for hvordan man på best måte kan utnytte de mange mulighetene internett gir oss.
Kontakt oss
Den største feilen mange bedrifter gjør er å ikke ha en klar plan for de digitale aktivitetene, i tillegg til at de glemmer å måle resultatene underveis. Digital markedsføring handler for det meste om kontinuerlig optimalisering. Med digital rådgivning kan du få skreddersydde løsninger tilpasset ditt behov, og dermed sørge for å få mest mulig ut av hver krone du investerer. For deg som ikke jobber med digital kommunikasjon til vanlig, kan digital rådgivning være avgjørende for bedriftens suksess.

Hva innebærer digital rådgivning?

Digital rådgivning handler om å tilpasse kommunikasjonen på nettet med bedriftens overordnede mål. Det holder ikke lenger å opprette en hjemmeside for bedriften, dersom denne ikke jobbes med bevisst eller er tilrettelagt målene bedriften har. Det samme gjelder sosiale medier.

Målet kan være styrke merkevaren, skape tillit til kunder, øke salgsinntekter, redusere markedsføringskostnader eller kommunisere bedre med kundene. For å oppnå disse målene må man ha en tydelig strategi for hva man ønsker å oppnå med tilstedeværelsen på de digitale plattformene, og skape innhold og aktiviteter deretter. Det overordnede målet bør alltid være langvarig vekst. Og det må jobbes med – hele tiden.

Digital rådgivning kan være en god investering for deg som ikke ønsker å outsource alle deler av den digitale driften. I stedet for å gi fra deg all digital kontroll til en ekstern partner, kan digital rådgivning være en nyttig læringsprosess for de ansatte til hvordan de på best mulig måte skal bruke de digitale kanalene. Journey er et digitalt markedsføringsbyrå som tilbyr digital rådgivning på tvers av plattformer og fagområder. Vårt mål er å skape økonomisk vekst for kundene våre, og sammen skreddersyr vi en digital strategi tilpasset ditt behov.

Hva er digital strategi?

Et viktig ledd av digital rådgivning er å lage en digital strategi, eller digital markedsstrategi, for kundene. Denne er på mange måter lik en tradisjonell markedsføringsstrategi, men gjelder utelukkende for digitale plattformer. Så kan man jo spørre seg om det egentlig er verdt å diskutere markedsstrategier som ikke er digitale i vår moderniserte verden. De fleste former for kommunikasjon har tross alt en eller annen form for digitale elementer i seg, enten det er dataanalyse, research eller kommunikasjon på sosiale medier og hjemmesider.

Hovedforskjellen er likevel at en digital strategi kun fokuserer på digitale flater, i motsetning til en markedsføringsstrategi som tar for seg alle medium. En digital markedsstrategi går også mer i dybden enn tradisjonelle markedsføringsstrategier. Det starter med hvilke digitale kanaler og verktøy man skal bruke og hvilke mål man har. Deretter spesifiserer man mulighetene med disse og hvilke aktiviteter som skal igangsettes.

Når det gjelder mål, bør man vurdere om hensikten er å skape tillit og kjennskap blant kunder eller om målet er å generere salg. Ofte vil man jobbe med begge deler, men det er viktig å ha en egen strategi for hvert mål. Det fine med digitale medier er nemlig at man kan tilpasse budskapet etter hvor kunden din er i kjøpsprosessen. En person som er i startfasen av kjøpsprosessen vil for eksempel lete etter inspirasjon, mens en som er klar til å kjøpe ønsker mer spesifikk informasjon om produktet. Disse tingene må man ta høyde for i den digitale strategien. Med digital rådgivning kan vi hjelpe deg å sette opp en digital strategi som bidrar til økt inntekt, økt effektivitet og reduserte kostnader.

Hva skal en digital strategi inneholde?

Strategi handler om å sette mål, legge en plan og prioritere hvilke tiltak som bidrar til at man når de målene man har satt seg. For å lage en god strategi må du derfor ha en god forståelse av hva du ønsker å oppnå, hvor langt du har kommet og hvordan du skal sluttføre målsettingen.

En digital strategi bør i korte trekk inneholde:

 • Mål
 • Målgruppe
 • Budsjett
 • Digitale kanaler
 • Budskap
 • Innhold og aktiviteter
 • Analyse og rapportering
 • Optimalisering

Videre bør du jobbe med følgende digitale områder for å lykkes med din digitale kommunikasjon:

 • SEM
 • SEO
 • E-post
 • Sosiale medier

Vi skal ta en nærmere titt på disse områdene av digital rådgivning nedover i teksten.

Digital rådgivning: Søkemotormarkedsføring

Søkemotormarkedsføring (SEM) er et samlebegrep for markedsføringstiltak i søkemotorer, hvor den mest kjente formen er Google Ads. Søkemotormarkedsføring skiller seg fra søkemotoroptimalisering (SEO), som er trafikk inn til nettsiden gjennom organisk rangering i søkemotorer. Ved siden av SEO er dette en av de vanligste områdene å hente inn digital rådgivning på.

I dag foregår store deler av kjøpsprosessen på nett. Fordelen med Google Ads er at du kan lage annonser rettet mot det folk faktisk søker på. På den måten kan man med søkemotormarkedsføring nå personer som aktivt søker etter dine produkter eller tjenester.

Søkemotormarkedsføring fungerer slik:

Google Ads lager du tekst eller bildeannonser knyttet til viktige søkeord for din bedrift eller tjeneste. En viktig forutsetning her er at du kjenner målgruppen din godt. Skal du for eksempel selge produkter for fagfolk, bruker disse andre ord og uttrykk enn forbrukere. Det gjelder derfor å velge søkeord som målgruppen aktivt søker på.

Digital rådgivning: Søkemotoroptimalisering


Journey tilbyr også digital rådgivning innen søkemotoroptimalisering (SEO). SEO handler om å skape bedre rangering i søkemotorer som Google gjennom organisk synlighet. I motsetning til SEM, kan man ikke betale for å komme høyere opp i det organiske søkeresultatet, man må jobbe med godt innhold for å fortjene en høyere plassering.

For å få til dette må man jobbe med to ting: relevans og autoritet. Når du gjør et søk på nett, vil Google alltid forsøke å presentere det mest relevante søkeresultatet. Det betyr at du må ha innhold som tilsvarer det personen søker etter, ellers vil du ikke dukke opp i søkeresultatet.

Videre må hjemmesiden ha autoritet for å rangere høyt. Etter at Google har hentet ut alle relevante søk, vil nettstedene nemlig bli rangert etter hvor høy autoritet siden har. Autoritet er et matematisk uttrykk og bestemmes blant annet av hvor mange som lenker inn til nettstedet ditt. Jo flere som lenker inn til siden din, desto høyere autoritet får du. En vanlig del av digital rådgivning handler derfor om å sørge for at alt innhold og det tekniske på en hjemmeside er optimalisert i forhold til SEO.

Digital rådgiving: E-post

Det er fort gjort å glemme hvor effektivt markedsføring gjennom kundelister og e-post egentlig er. Nyhetsbrev har faktisk en bevist effekt når det gjelder å opprettholde synlighet hos kunden. Her bør man selvsagt jobbe litt med innholdet og sørge for å gi gode tips som potensielle og eksisterende kunder er interessert i. Det er heller ikke særlig lønnsomt å bombardere innboksen deres med nyhetsbrev. Sørg for en jevn flyt.

Med e-postkommunikasjon kan du:

 • Fortelle om nyheter i nettbutikken
 • Dele kundefordeler med medlemmene dine
 • Dele nyttig informasjon av merverdi for kundene
 • Få tilbakemeldinger/anmeldelser fra kundene dine
 • Vise personlig tilstedeværelse

På denne måten kan man eksponere kundene for relevante produkter – du vet jo allerede at de som har satt seg på kundelisten din er interessert i det du har å tilby. Videre er nyhetsbrev en fin måte å gi kundene en påminnelse på at du fortsatt finnes. Selv om de ikke nødvendigvis besøker siden din med en gang for å gjennomføre et kjøp, vil de ha deg i bakhodet den dagen et kjøp blir aktuelt. Slike oppdateringer er også en fin måte å skape et mer personlig forhold til kundene sine på – gi dem et ansikt på bedriften, hva dere driver med og hva dere faktisk kan tilby som ikke alle andre kan.

Digital rådgivning: Sosiale medier

Som et digitalt mediebyrå, tilbyr Journey også digital rådgivning innen sosiale medier. Vi kan sette opp annonser og måle resultatene for deg, eller sette opp et strategi for deg som ønsker å gjøre annonseringen på egenhånd. I dag er rundt 85 prosent av Norges befolkning aktive på Facebook – sannsynligheten er altså stor for at din kundegruppe er blant disse. Markedsføring i sosiale medier er derfor en ypperlig måte å tiltrekke seg nye kunder på.

Det som gjør Facebook til et såpass nyttig verktøy er at du kan målrette annonser til din spesifikke målgruppe. Når du har kartlagt kundegruppen din, bør du derfor lage et egendefinert publikum basert på målgruppens interesser, bosted, livsstil og generell aktivitet på sosiale medier. Jo flinkere du er til å segmentere målgruppen, desto bedre utbytte får du av annonsene dine.

Du kan lage målgruppe-segmenter ut i fra:

 • Geografi
 • Alder
 • Kjønn
 • Interesser
 • Andre demografier (utdanning, yrkesstilling, sivilstatus)

Som alle andre annonser på nett, bør Facebook-annonsene jobbes med kontinuerlig. Det er nemlig ikke slik at det finnes et fasitsvar på hvilken annonse som treffer. Hvilken sammensetning av bilder, tekst og budskap som fenger er umulig å vite på forhånd. Etter å ha jobbet med digital rådgivning i mange år, ser vi at dette er en vanlig feil blant kundene våre. Mange setter hele budsjettet på én annonse.

Når du lager en annonse i Facebook, bør du teste flere variasjoner av samme annonse samtidig for å finne den som gir best resultat. Start med å variere bilde, og lag samme annonse med tre ulike bilder. Etter et par dager velger du annonsen som har gått best, tar utgangspunkt i denne, men denne gangen varierer du teksten. Slik fortsetter man til man har optimalisert hele annonsen.

Mål resultatene kontinuerlig

Digital rådgivning handler ikke bare om å sette i gang tiltak, det er vel så viktig å måle og analysere resultatene dine. Internett er en organisk plattform hvor det skjer endringer hele tiden, derfor skal alle digitale aktiviteter måles. Det finnes med andre ord ingen fasitsvar. Selv om du har en god kundeanalyse i bunn, og i hovedtrekk vet hva kundene dine er ute etter, vet du ikke hvordan informasjonen når ut på best mulig måte. Det er mange aktører som jobber på digitale flater, så det gjelder å skille seg ut i mengden. Her kan digital rådgivning gi deg forspranget du trenger.

Innhold og annonser må oppdateres hyppig for å sikre god kvalitet og aktualitet. For å lykkes må du måle resultatet av annonsene dine. Hvilke fungerer og hvilke er mindre effektive? Klikker folk seg inn på annonsen din? Fører annonsen til konverteringer? Oppnår du ikke de målene du har satt deg må du optimalisere innholdet.

Når du jobber med digital markedsføring, bør du bruke konverteringssporing og Google Analytics for å følge med på målsettingene dine. Dersom du ser at innholdet du har publisert ikke er av interesse, bør du prøve en ny taktikk. Optimalisering handler i stor grad om testing, feiling og strategiske valg. Denne muligheten til å overvåke resultatene av en annonse til minste detalj er også noe av det som gjør digital markedsføring til et så effektivt verktøy. Med målrettede annonser kan du treffe akkurat de menneskene du ønsker å treffe, noe som sparer deg for mye tid og penger.

målrettet markedsføring

Avsluttende tanker om digital rådgivning

Med digital rådgivning kan du sørge for at bedriften oppnår effektive og målrettede resultater. Selv om en digital strategi ikke er så ulik den tradisjonelle markedsføringsstrategien, er det fortsatt noen forskjeller det kan lønne seg å være oppmerksom på.

Den største forskjellen er at digital kommunikasjon i mye større grad er organisk. Derfor må man jobbe kontinuerlig med optimalisering av annonser og hjemmesider. En annen fordel med digitale medier kontra tradisjonelle medier, som TV, radio og papir, er at du har langt flere muligheter til å tilpasse innholdet din målgruppe og spore resultatene av en markedsføringskampanje.

Ved å analysere resultatene, og optimalisere innholdet deretter, kan du sørge for at hver krone brukt på markedsføring faktisk fører til konverteringer. Denne muligheten har du ikke med tradisjonell markedsføring. Med digital rådgivning kan du få eksperttips og slik skreddersy en digital strategi, tilpasset din bedrift.

Trenger du hjelp med digital rådgivning? Journey er et av Norges ledende firmaer innen web, SEO, søkemotoroptimalisering og digital markedsføring. Ta gjerne en prat med oss dersom du trenger hjelp til å få de gode resultatene.

Kontakt oss