Omega Media and Raw Digital are now Journey Group. Visit launch.journeyagency.com.
Merkevarehåndtering

Online Reputation Management (ORM)

Online Reputation Management (ORM), eller digital omdømmekontroll, er å balansere ut et unyansert eller misvisende søkeresultat om en bedrift eller person.
Kontakt oss

Mange norske bedrifter har fått negativ omtale i mediene eller andre steder på nettet. Den negative omtalen dominerer gjerne søkeresultatene på Google. Dermed er dette det første som møter folk som søker etter bedriften på nett.

Ofte kan slik negativ omtale være fullt fortjent, men like ofte ser man at den negative omtalen skriver seg fra mange år tilbake – eller er direkte misvisende. – eller er direkte misvisende Trenger dere hjelp med Online Reputation Management? Kontakt oss for en uforpliktende samtale.

Journey Agency kan hjelpe deg eller din bedrift å balansere ut et lite nyansert eller misvisende søkeresultat.

Slik hjelper vi deg med Online Reputation Management

Målet med et Online Reputation Management-prosjekt er å balansere ut søkeresultatet. Noe av det viktigste vi gjør er å produsere relevant innhold av høy kvalitet. Vi har god erfaring med hva Google liker, og hva som skal til for å rangere høyt.
Slik kan du ta tilbake kontrollen over ditt digitale omdømme.

Et Online Reputation Management-prosjekt inneholder som regel:

  • Søkeordsanalyse for å avdekke digitale problemområder
  • Søknader om sletting til Google
  • Teknisk SEO på kundens nettsider
  • Produksjon av godt, konkurrerende innhold, spesielt utformet for Google
  • Rangering av dette innholdet høyt opp i Googles søkeresultat
  • Overvåking av resultater og løpende oppfølging

Journey Agency er ett av få byråer i Norge med spesialistkompetanse innen Online Reputation Management (ORM). Vi har erfaring fra en rekke vellykkede ORM-prosjekt. Det er ikke umulig å balansere ut et ensidig negativt søkeresultat. Vi har erfaring fra en rekke vellykkede ORM-prosjekt. Det er ikke umulig å balansere ut et ensidig negativt søkeresultat. Det er ikke umulig å balansere ut et ensidig negativt søkeresultat.
Ta kontakt i dag. Sammen finner vi ut hva Journey Agency kan gjøre for deg. Sammen finner vi ut hva Journey Agency kan gjøre for deg.
Kontakt oss i dag

Les mer om Online Reputation Management

Under kan du lese mer om Online Reputation Management. Vi går gjennom hva et dårlig rykte på nett er, hvordan det kan påvirke bedriften og hvorfor det ofte er vanskelig å bli kvitt. Du får også noen tips til grep man kan ta for å få kontroll over ditt digitale omdømme.

Dårlig rykte på nett

Ingen ønsker et dårlig førsteinntrykk. Hvis negativ omtale dominerer søkeresultatet, er dette det første søkere ser. Ofte er et dårlig rykte på nett fortjent, andre ganger ikke. Et dårlig omdømme er vanskelig å bli kvitt – uansett om det er fortjent eller ikke.

Dårlig digitalt omdømme kan føre til store tap

Selv om bedriften endrer kurs og legger fortiden bak seg, kan negative nyhetsartikler bli liggende på førstesiden av Google i årevis. De negative treffene kan også inneholde irrelevant, ubalansert eller direkte misvisende informasjon. Internett er i dag den viktigste omdømmeplattformen og negative søkeresultater kan koste bedriften millioner i tapt omsetning hvert år.

Online Reputation Management kan rette opp et dårlig rykte på nett

Stadig flere norske selskaper søker derfor profesjonell bistand til å gjennomføre digital omdømmekontroll. I bransjen kalles dette gjerne Online Reputation Management Services (ORM). Journey Agency er et av få selskaper i Norge som er spesialisert på dette fagfeltet.


Vi opplever ofte at bedrifter kommer til oss etter å ha forsøkt «alt annet»: De kan ha leid inn advokater, skribenter og PR-byråer – eller andre digitalbyråer som hevder å kunne slette ting fra Google. Felles for alle er at de negative søkeresultatene koster bedrifter millioner i året og at ingenting hittil har virket.

Retten til å bli glemt – en rettighet for privatpersoner

Rettstilstanden for private er vesentlig bedre for privatpersoner enn bedrifter. 13. mai 2014 introduserte EU-domstolen det såkalte «retten til å bli glemt»-konseptet. Retten gjelder for borgere i EU-landene, samt Norge, Island, Liechtenstein og Sveits.

Rett til avindeksering

Disse borgerne har rett til å få søketreff på sine navn avindeksert dersom de er utilstrekkelige, irrelevante eller ikke lenger relevante for formålet de ble bearbeidet for. Retten kom etter at Mario Costeja González og det spanske datatilsynet vant en sak mot Google, der González krevde å få slettet søkeresultater som omhandlet en gjeldstvist om sosialstønad. Saken har blitt anket og gått sin gang helt til topps i EU-systemet.

Nordmenn kan sende slettesøknader

Norske borgere har etter dette en klar rett til å bli glemt i Google og andre søkemotorer. I praksis betyr dette at man kan sende inn en skriftlig søknad til Google om å avindeksere nærmere angitt innhold – representert ved en liste nettadresser – som Google deretter plikter å behandle. Dersom innholdet er utilstrekkelig eller irrelevant skal innholdet som hovedregel ikke lenger vises ved søk etter det aktuelle navnet. Dersom Google ikke etterkommer slettesøknaden, kan avslaget påklages til det norske Datatilsynet.

Negativ Google Autocomplete

Retten til å bli glemt gjelder imidlertid ikke for bedrifter, noe som har resultert i en rekke rettstvister og ubesværligheter for bedriftseiere opp gjennom årene. Negative søkeresultater kan i tillegg gjøre seg gjeldende en rekke steder på nett; i søkefeltet til Google («Google Autocomplete» eller «Search Suggestions»), i selve søkeresultatet og i boksen for «Relaterte søk» nederst i søkeresultatet.

Eksempel på negative Google Relaterte søk

I tillegg handler selvfølgelig digital omdømmekontroll også om håndtere andre søkemotorer – så som Bing, samt øvrige nettsteder og sosiale medier.

Slik tar du kontroll over ditt digitale omdømme

Hva kan så norske bedrifter gjøre i et forsøk på å rydde opp i sitt digitale omdømme? Her får du fire gode tips til grep du kan ta selv. En kan prøve dette før man søker om hjelp til Online Reputation Management. Grepene kan også med fordel gjøres før eller underveis i et ORM-prosjekt for å sikre best mulig resultat.

Tips #1: Endre atferd

Det første rådet er kanskje det mest banale: Endre adferden du fikk negativ presseomtale for. Har du hatt for aggressive selgere? Be dem slutte.

Har du ikke fulgt regelverket? Start med det. Har du behandlet kunder dårlig? Begynn å behandle dem bra.

Dersom du ikke endrer adferden som ga deg problemer til å begynne med, risikerer du alltid nye negative oppslag. Dette vil kunne gjøre et Online Reputation Management-prosjekt svært mye mer omfattende enn det trenger å være. Som Albert Einstein en gang sa:

«Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results.»

Tips #2: Forstå hvordan Google fungerer

Etter å ha endret adferd, er det neste steget å sette seg inn i hvordan Google fungerer – og hvordan brukerne i Google oppfører seg. Dette er viktig for å lykkes med Online Reputation Management.

Kun 1% klikker seg forbi førstesiden på Google. Dette betyr at dersom du lykkes med å presse negativt innhold ned på andresiden hos Google, så har dere løst størstedelen av problemet. Det vil alltid være noen få som klikker seg to-tre sider bakover i Google, men klarer du å fylle førstesiden til Google med godt, interessant og balansert innhold om din bedrift, så vil erfaringsmessig svært få finne det negative innholdet – faktisk færre enn én av hundre.

Tips #3: Produsere godt, konkurrerende innhold

Når man vet at hovedmålet er å undertrykke negativ informasjon, blir det neste spørsmålet hvordan man rent praktisk går frem for å oppnå dette.

I denne sammenheng er det viktig å vite at Google elsker innhold. Google forsøker alltid å tilfredsstille brukerne sine og er på evig jakt etter godt og relevant innhold. Dersom din bedrift for eksempel sliter med gamle, negative presseoppslag, er det beste du kan gjøre å supplere Google med nye, positive nyhetsartikler.

Kanskje du har positive omsetningstall å dele med bransjenettsteder? Eller et nytt produkt som nylig kom ut på markedet? Eller kanskje du bidrar positivt i lokalmiljøet, og klarer å få lokalavisa til å omtale dette i nettutgaven? Google elsker innhold, og vil alltid prioritere denne typen innhold høyt opp i søkeresultatet.

Samtidig har førstesiden på Google kun plass til ti resultater – hvorav ett alltid vil være hjemmesiden din (typisk: Firmanavn.no). Dette betyr at du «kun» trenger å fylle ni øvrige posisjoner med positivt innhold for å undertrykke det negative.

Et godt ORM-prosjekt bygger på dette enkle konseptet: Å produsere kvalitetssterkt, relevant innhold som Google elsker – og få dette innholdet til å rangere høyt i Google over tid. Resultatet er at man balanserer det ensidig negative søkeresultatet og tar tilbake kontrollen over sitt digitale omdømme.

Tips #4: Krev sletting fra Google

Det er også verdt å merke seg at man kan komme langt ved å simpelthen avkreve Google sletting av enkelte resultater, også som bedrift eller firma.

Dersom Googles søkeresultat beviselig medfører økonomisk tap for din bedrift, vil Google i henhold til norsk lovgivning kunne holdes erstatningspliktig for dette. Det ønsker selvfølgelig ikke Google. Dette tipset gjelder i særdeleshet for Google Autocomplete/Search Suggestions-forslagene, samt resultatene som fremkommer i Relaterte søk-boksen nederst i søkeresultatet.

Et slikt slettekrav må imidlertid fremsettes riktig, og til rette instans hos Google Vi i Journey Agency har erfaring med nettopp dette, og kan hjelpe deg med søknad om sletting.

Tar Journey Agency alle typer ORM-oppdrag?

Nei. Vi gjør en analyse av alle firmaer som ønsker bistand til Online Reputation Management Services. Dersom det aktuelle selskapet har en tydelig uheldig forretningspraksis, herunder å bryte lover og regler, villedende markedsføring eller andre faktorer vi vurderer som uetiske, påtar vi oss ikke oppdraget.

Som eksempel kan vi nevne et entreprenørfirma som kontaktet oss. De ønsket bistand til å rense Google for Autocomplete/Search Suggestion-forslagene «Firmanavn svindel» og «Firmanavn konkurs», samt det generelle søkeresultatet.

Ved nærmere ettersyn viste det seg at entreprenørfirmaet hadde solgt 100 uferdige leiligheter, slått seg konkurs og startet opp igjen. Nå var de ute i markedet med tilnærmet samme firmanavn og forsøkte å selge 100 nye leiligheter – men Googles søkeresultat gjorde salget vanskelig. På denne bakgrunn avslo vi oppdraget. Kort tid etter var selskapet konkurs igjen.

Sliter din bedrift med ufortjente negative søkeresultater?

Da kan dere ta kontakt med Journey Agency via vårt kontaktskjema nedenfor. Vi setter opp en uforpliktende prat eller et møte, og diskuterer hvordan vi sammen kan forsøke å rydde opp i deres digitale omdømme.

Journey Agency har hjulpet flere norske bedrifter med sitt rykte på nett. Vi er et av få byråer i Norge med spesialkompetanse innen Online Reputation Management. Journey Agency har lang erfaring med Online Reputation Management-prosjekter av ulikt omfang.

Vi tilbyr også tjenester på andre felt innen digital markedsføring. Våre dyktige innholdsprodusenter kan hjelpe deg med SEO, våre Google Ads-rådgivere kan hjelpe deg med annonsering i Google og våre utviklere hjelper med nettstedet ditt. Du finner vårt kontor sentralt i Oslo.

Sliter din bedrift med ufortjent negative søkeresultater? La Journey Agency hjelpe deg med Online Reputation Management.

Kontakt oss i dag